ศูนย์การเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ

เปรมปรี ศิริสมบูรณ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตประเวศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น