ผู้สอน
นางสาว เปรมปรี ศิริสมบูรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ศูนย์การเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10621

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตประเวศ


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น