homeศูนย์การเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ
personperson_add
ศูนย์การเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ

ผู้สอน
นางสาว เปรมปรี ศิริสมบูรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศูนย์การเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10621

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตประเวศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)