homeศูนย์การเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ
person
ศูนย์การเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ

ผู้สอน
นางสาว เปรมปรี ศิริสมบูรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศูนย์การเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10621

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตประเวศ

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)