socail4312557

ผู้สอน
สุริยา รอดสบาย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
socail4312557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10626

สถานศึกษา
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ อ.เขาสมิง จ.ตราด

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนสังคมสู่ศตวรรษที่ 21


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)