ผู้สอน
นาย นิรุด ไชยเกษม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

โปรแกรมสำนักงาน 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10628

สถานศึกษา

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำนักงาน 1