homeสังคมศึกษา
personperson_add
สังคมศึกษา

ผู้สอน
วรารัตน์ ทานอุทิศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10637

สถานศึกษา
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่  ๒


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)