homeสังคมศึกษา
person
สังคมศึกษา

ผู้สอน
วรารัตน์ ทานอุทิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10637

สถานศึกษา
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

คำอธิบายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่  ๒


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)