มัธยมศึกษาปีที่6.1
ผู้สอน

นาง ปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่6.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10639

สถานศึกษา
สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.