homeมัธยมศึกษาปีที่6.1
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่6.1

ผู้สอน
นาง ปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่6.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10639

สถานศึกษา
สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)