homeมัธยมศึกษาปีที่6.2
person
มัธยมศึกษาปีที่6.2

ผู้สอน
นาง ปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่6.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10640

สถานศึกษา
สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

คำอธิบายวิชา

นักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)