ผู้สอน
นาง ปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่6.5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10643

สถานศึกษา

สามัคคีวิทยาคม เชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม