homeวิทยาศาสร์พื้นฐาน 5
person
วิทยาศาสร์พื้นฐาน 5

ผู้สอน
person
นาย สมจิตร จอดนอก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสร์พื้นฐาน 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10645

สถานศึกษา
โรงเรียนบัวลาย

คำอธิบายวิชา

รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)