ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 408 วิชาที่ 1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย รหัสวิชาง30247