เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Chem Kru Mam 4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดลองการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ IBL ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom