homeChem Kru Mam 4/1
person
Chem Kru Mam 4/1

ผู้สอน
นางสาว พรรณวิภา รัชตธนกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Chem Kru Mam 4/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10650

สถานศึกษา
ศรีวิชัยวิทยา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดลองการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ IBL ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)