homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
ศรัณย์ วงค์สารภี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10651

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)