homeสังคมศึกษา ม.4/2557
person
สังคมศึกษา ม.4/2557

ผู้สอน
นาย ฮัมดาน อ่อนหวาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ม.4/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10655

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนสำหรับนักเรียน ม.4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)