homesufeco3020464
person
sufeco3020464

ผู้สอน
สุริยา รอดสบาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
sufeco3020464

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10656

สถานศึกษา
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ

คำอธิบายวิชา

เศรษฐกิจพอเพียง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)