ม 4.10 (2557)

อุดมทรัพย์ อัยรา

โรงเรียนเทศบาล 6 รครเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2557