homeม 4.10 (2557)
person
ม 4.10 (2557)

ผู้สอน
นาย อุดมทรัพย์ อัยรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม 4.10 (2557)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10660

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 รครเชียงราย

คำอธิบายวิชา

วิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)