homeม 4.8 (2557)
personperson_add
ม 4.8 (2557)

ผู้สอน
นาย อุดมทรัพย์ อัยรา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม 4.8 (2557)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10661

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)