home6/7-1/57-1
person
6/7-1/57-1

ผู้สอน
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
6/7-1/57-1

Class ID
10669

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาการสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)