homeปฎิบัติการการเรียนรู้ชุมชน
person
ปฎิบัติการการเรียนรู้ชุมชน

ผู้สอน
person
นาย ประเสริฐศักดิ์ ขอห้องกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปฎิบัติการการเรียนรู้ชุมชน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1067

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การทำงานในชุมชน ทฤษฎี กลวิธีสำหรับ งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)