homeวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
personperson_add
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นาย วิเชียร พุ่มพวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1068

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)