homePhysics 1 (ว.2 ปีการศึกษา 2557)
person
Physics 1 (ว.2 ปีการศึกษา 2557)

ผู้สอน
นส วนิตตา สีทองคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Physics 1 (ว.2 ปีการศึกษา 2557)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10681

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ประกอบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ม.4 ปีการศึกษา 2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)