homePhysics 1 (ว.2 ปีการศึกษา 2557)
personperson_add
Physics 1 (ว.2 ปีการศึกษา 2557)

ผู้สอน
นส วนิตตา สีทองคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Physics 1 (ว.2 ปีการศึกษา 2557)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10681

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประกอบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ม.4 ปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)