homeม.3 เทอม1-2557
person
ม.3 เทอม1-2557

ผู้สอน
นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3 เทอม1-2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10682

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียน ม.3 เทอม1-2557 สำหรับการเรียนการสอนวิชา E-Book


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)