ผู้สอน
นาง พรทิพย์ ทานะมัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4/6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10686

สถานศึกษา

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอน