homeขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
personperson_add
ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ผู้สอน
person
นาย มนตรา พงษ์นิล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10692

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน การบรรยาย การทำกิจกรรมระหว่างอาจารย์และนิสิตที่เรียนรายวิชาขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)