homeม.5 เทอม 1-2557
person
ม.5 เทอม 1-2557

ผู้สอน
นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.5 เทอม 1-2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10694

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียน ม.5 เทอม 1-2557 สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)