ผู้สอน
นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ม.5 เทอม 1-2557


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10694

สถานศึกษา

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน ม.5 เทอม 1-2557 สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น