ม.5 เทอม 1-2557

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน ม.5 เทอม 1-2557 สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น