homeการศึกษากับชุมชน
personperson_add
การศึกษากับชุมชน

ผู้สอน
person
ประสาท เนืองเฉลิม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การศึกษากับชุมชน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10709

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษากับชุมชน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)