ผู้สอน
ประสาท เนืองเฉลิม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การศึกษากับชุมชน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10709

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษากับชุมชน