ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 101


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 101

รหัสวิชา
1071

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำอธิบายวิชา

หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แนวคิดการออกปบบโครงสร้างและองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์

ที่สามารถรับข้อมูลและชุดคำสั่งในรูปที่คอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลตามชุดคำสั่งเพื่อแก้ปัญหาหรือการคำนวณที่สลับซับซ้อนจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ เช่น ระบบบัส สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม หน่วยความจำ วงจรลอจิก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books