เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว รุจิรา มรกตอัมพรกุล

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

ใช้สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557