homeส1/1บัญชี ต้นทุน1
person
ส1/1บัญชี ต้นทุน1

ผู้สอน
นาง มินา บุญณโร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส1/1บัญชี ต้นทุน1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10723

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การบัญชีต้นทุน 1 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)