homeสังคมศึกษาครูบิ้บ ม.1/1
person
สังคมศึกษาครูบิ้บ ม.1/1

ผู้สอน
นาย อับดุลเล๊าะ กอเเต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษาครูบิ้บ ม.1/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10724

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องสำหรับเด็ก JUP ส.อ.ม. เท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)