homephotoshop cs3 เทศบาล 3 ม.1/1 ครูบาส
person
photoshop cs3 เทศบาล 3 ม.1/1 ครูบาส

ผู้สอน
นันทปรีชา พาสนุก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
photoshop cs3 เทศบาล 3 ม.1/1 ครูบาส

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10734

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคอมพิวเตอร์เเละชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)