homeปวช.1/2 พณิชยการ
personperson_add
ปวช.1/2 พณิชยการ

ผู้สอน
นาง ดวงใจ งามศิริ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช.1/2 พณิชยการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10738

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช. 1/2  สาขาวิชา พณิชยการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)