ปวช.1/2 พณิชยการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช. 1/2  สาขาวิชา พณิชยการ