homeม.ปลาย กศน.นายายอาม
person
ม.ปลาย กศน.นายายอาม

ผู้สอน
นาย นพดล วิวิธจินดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.ปลาย กศน.นายายอาม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10740

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนออนไลน์พิเศษ เพื่ิอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาไปพบกลุ่ม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)