ม.ปลาย กศน.นายายอาม

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนออนไลน์พิเศษ เพื่ิอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาไปพบกลุ่ม