homeง20203 การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น ม.2/5
personperson_add
ง20203 การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น ม.2/5

ผู้สอน
นาง จิรายุ เวชโอสถ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง20203 การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น ม.2/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10742

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)