homeง20203 การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น ม.2/7
person
ง20203 การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น ม.2/7

ผู้สอน
นาง จิรายุ เวชโอสถ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง20203 การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น ม.2/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10743

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)