ง23103 เทคโนโลยี5 ม.3/1


ผู้สอน
นาง จิรายุ เวชโอสถ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง23103 เทคโนโลยี5 ม.3/1

Class ID
10748

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสระ
คำอธิบายวิชา

วิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)