ง23103 เทคโนโลยี5 ม.3/4
ผู้สอน

นาง จิรายุ เวชโอสถ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง23103 เทคโนโลยี5 ม.3/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10750

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสระ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.