เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรีตามใจม.6/7

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ดนตรีตามใจ  เป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ศ 33102 แต่เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสุข โดยมีอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข เป็นผู้สอน