homeปวส.2 การจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
person
ปวส.2 การจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.2 การจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10760

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปสื่อประสมในงานธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)