homeปวส.2 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557
person
ปวส.2 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.2 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10762

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)