BUS29

ผู้สอน
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
BUS29

หมายเลขของวิชา (Class ID)
10770

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)