homeวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ปวช. 2/2 Com 1/2557
person
วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ปวช. 2/2 Com 1/2557

ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี สมเวที
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ปวช. 2/2 Com 1/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10777

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปวช 2/2 computer


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)