วิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.2/1 คธ.

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่น่ารักทุกคน