homeปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557
person
ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10785

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โครงการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)