homeintrocom356
person
introcom356

ผู้สอน
อาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
introcom356

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10786

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนรายวิชา 001272 Introduction to Computer Information Science 3/2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)