การบัญชีเบื้องต้น 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การบัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับกิจการให้บริการ