ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)


ผู้สอน
นาย วชิระ โมราชาติ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

รหัสวิชา
1079

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำอธิบายวิชา

ภาคปกติ

Section 03 , 04, 07

ภาคกศ.บป.

Section 04, 05


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books