homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
personperson_add
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ผู้สอน
นาย วชิระ โมราชาติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1079

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคปกติ

Section 03 , 04, 07

ภาคกศ.บป.

Section 04, 05


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)