homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
person
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ผู้สอน
นาย วชิระ โมราชาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1079

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาคปกติ

Section 03 , 04, 07

ภาคกศ.บป.

Section 04, 05


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)