homeบันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท 22003
person
บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท 22003

ผู้สอน
นางสาว กัญวรา วันชาญเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
บันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท 22003

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10797

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาบันทึกไว้ได้ประโยชน์ พท 22003


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)