homeมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗
person
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗

ผู้สอน
นาย สมเกียรติ คำแหง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
108

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีทุ่งสง

คำอธิบายวิชา

ภาคเรียนที่ ๑ เรียนวิชา ท ๓๑๑๐๑


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)