ศาสตร์คัมภีร์อิงจิต

คำอธิบายชั้นเรียน

"ชั้นเรียนทดลอง" 

โรงเรียนโหราศาสตร์เพื่อธุรกิจ ดวงขุมทรัพย์