homeศาสตร์คัมภีร์อิงจิต
person
ศาสตร์คัมภีร์อิงจิต

ผู้สอน
person
โหร มงกุฎ สิงหนันท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศาสตร์คัมภีร์อิงจิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1080

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

"ชั้นเรียนทดลอง" 

โรงเรียนโหราศาสตร์เพื่อธุรกิจ ดวงขุมทรัพย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)