2-1

ผู้สอน
Mrs wichayaporn rajit
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2-1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10804

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)