homeวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช 2. ผ้า
personperson_add
วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช 2. ผ้า

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช 2. ผ้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10806

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดี ชาว โซเชี่ยวแคม  5555555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)