homeวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช 2. ผ้า
person
วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช 2. ผ้า

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช 2. ผ้า

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10806

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สวัสดี ชาว โซเชี่ยวแคม  5555555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)