วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช 2. ผ้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดี ชาว โซเชี่ยวแคม  5555555